Przegląd nr 66614_3186413

Szanowni Pracownicy Instytutu, zamówił matrycę za pośrednictwem dr Eleny, Centrum Molekuł z Zagrzebia. Po trzech latach chcę Cię poinformować, że regularnie używam Matrix zgodnie z już ustaloną procedurą, a wyniki badań krwi oddałem dopiero w czerwcu, nie w marcu (w związku z pandemią) potwierdzać , jaki jest wynik leczenia, związane z mikroalbuminurią nerkową, znacznie poprawiła się w porównaniu z poprzednim wynikiem, to znaczy, jest bliżej normy zdrowej osoby. Nie prowadziłem dokładnego dziennika, jak w latach poprzednich, ponieważ stan ustabilizował się i nie zaobserwowano żadnych złych reakcji. Wyniki zaskoczyły mojego lekarza. Będę nadal korzystać z mojego Matrixa i zostawię go w tej samej wersji przez kolejne 2 lata.


Serbia
20 stycznia 2021