Recenzje No 5b19a3in913b

pacjent- dziewczyna, 3 miesiące i 19 dni. W szpitalu od urodzenia: Wirus cytomegalii, skurcze mięśni, napady padaczkowe podobne do padaczkowych, wysoki poziom enzymów wątrobowych. Dziecko miało wysoką gorączkę podczas pobytu w szpitalu., wypróżnienia z krwią, Kapryśny, nie spał, prawie wszystkie, co jadłem, Regurgitated.
Po wysłuchaniu programu pierwszego dnia obejrzeliśmy spokój, głęboki sen, prawie jeden dzień. Po, jak się obudziłem, Apetyt był dobry, cały dzień, dziecko było w dobrym nastroju.
Trzeciego dnia dziewczyna jest bardzo wesoła, wirus wydostaje się z moczem, nie jest aktywny, Enzymy wątrobowe są prawidłowe. Zwolniony do domu.
Każdego dnia córka słucha indywidualnego programu Garyaeva P.P..
Jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni za wspaniałe, szybki wynik.


Polska
15 stycznia 2023 r.