Przegląd nr 5713143

Uniwersalna matryca nr 14, „Odporność na fale”, słuchałem przez miesiąc. Poczuł, kiedy nastąpiło przejście na układy i narządy. Miesiąc później pojawił się bardzo harmonijny stan, minęły obawy przed pandemią, zaczął żyć spokojnie i pewnie. Dziękuję bardzo!!!


Pskow
14 września 2020 r