Doktor nauk biologicznych

Garjaevu Petr Pietrowicz otrzymała stopień doktora nauk biologicznych, Federacja Rosyjska 24 stycznia 1997.
Dyplom numer Doctor of Science Series DB 0050. g. Moskwa.