Moc myśli

Moc myśli
Amerykański naukowiec zgodził się z kaktusa.
Moc myśli człowiek nie zna granic i rozciąga się wokół nas. Czy jesteśmy świadomi wagi tego zjawiska?
Pokaż eksperymentów, że słowa i myśli wpływa nie tylko na osoby z jego dobrze psychiatrycznym, Ale nawet na rośliny. Ponadto,, doświadczenia z roślin nie jest tak skomplikowane, że można zrobić sobie w domu.
Słowo jest ważnym elementem ludzkiej kultury. We wszystkich religiach świata słowo otrzymuje honorowe miejsce. Ewangelia mówi, że, Początkowo słowo było u Boga,, Bogiem było słowo". Starożytni wierzyli, tej konkretnej sekwencji sylab w sobie mają cudowną moc.