Pokarm kontra człowieka

Pokarm kontra człowieka

Od lipca 2014 roku i już w Rosji będzie można uprawiać rośliny GMO. Jak będziemy? Twierdzą, wielu badaczy, że żywność transgeniczną są niebezpieczne. Jakie zagrożenia są produkty wolne od GMO? Dlaczego korporacje finansowo przemysłowych, aby ukryć prawdziwego stanu rzeczy? Co zmusza otacza badania niebezpiecznych zmowa milczenia?
To sugeruje, że, że jedzenie ma stać się bronią!
Prawda o miroubijstve!