Program nr 2-1-korekta układu kostnego

Program przyczynia się do zapobiegania i korekcji zaburzeń oraz chorób układu mięśniowo-szkieletowego.